Artikelen door Jabko Prins

Is er een weg naar zorg zónder etiketten plakken?

Kinderen krijgen een etiket opgeplakt omdat ouders en leerkrachten op zoek zijn naar een oplossing voor de problemen waar zij tegenaan lopen. Zodra een kind een etiket heeft kunnen ouders ondersteuning en passende zorg krijgen voor hun kind. Een behandeling heeft op korte termijn veelal gunstige resultaten op de ontwikkeling van een kind, maar hoe […]

Hoe gaat het nu met Jabko?

Eindelijk lacht het leven Jabko Prins weer een beetje toe, nadat hij in zijn jeugd veel heftige dingen heeft meegemaakt. Het vinden van passende zorg was zo moeilijk dat hij vanaf zijn dertiende in niet minder dan dertien intramurale Jeugdzorginstellingen heeft gewoond. Geen Jeugdzorg meer Vlak nadat hij achttien werd en zijn recht op Jeugdzorg […]